Wespen

 

De gewone wesp of limonadewesp is circa 1,5 cm lang.
De hoornaar is circa 2,5 cm lang.

 Leefwijze:

– wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest.
– alleen de jonge koninginnen overwinteren.
– wespen voeden zich met insecten, eiwithoudend en suikerhoudend voedsel.
– om een nest te maken, knagen ze aan hout, rietmatten enz.
– een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond.

 Uiterlijk:

– karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf.
– werksters circa 1 tot 1,5 cm lang, koninginnen iets forser.
– stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels.
– overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (wespentaille).

 Ontwikkeling:

– ongeveer eind april zet een jonge koningin eitjes af.
– ei tot volwassen dier duurt 3 tot 5 weken, eerste werksters zijn er eind mei.
– de werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw.
– levensduur werksters is 6 tot 7 weken.

 Nut:

– de gewone wespen vangen erg veel lastige en schadelijke insecten, voornamelijk steekmuggen en kamervliegen.
– hoornaars leven ook van rupsen en spinnen.

 Schade:

– wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen. De hoornaar is over het algemeen vriendelijker.
– een wespensteek bevat histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk, behalve als men direct in
bloedvat wordt gestoken of allergisch is voor bovengenoemde stoffen.
– een wesp kan meerdere steken toebrengen
– wordt een persoon na een wespensteek bleek, misselijk of duizelig, ga dan direct naar een huisarts toe.
– hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders; ze steken de bijen dood.

 Wering/preventie:

– horren in ramen en deuren plaatsen.
– gesloten vuilcontainers en afvalemmers gebruiken.
– nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen!

 Bestrijding:

– als een nest echt gevaar oplevert, wordt onder druk een bestrijdingsmiddel in de uitvliegopening gespoten.
Binnen enkele uren zijn de meeste wespen dood en de resterende wespen de daaropvolgende dagen vanwege de
nawerktijd van het bestrijdingsmiddel.
– als er een zichtbaar nest is, kan dit achteraf worden verwijderd.