Motmuggen

 

Uiterlijk:

– de motmug is 0,3-0,5 cm lang, donker van kleur en heeft grote behaarde vleugels.
– Deze vleugels, groter dan het lichaam, zijn in rust in hartvorm over het lichaam gevouwen met de kop naar onder. Daaraan zijn ze makkelijk te herkennen.
– motmuggen zijn geen goede vliegers en daarom kruipen ze veel over muren rond of maken korte springerige vluchtjes.

 Ontwikkeling:

– een vrouwtjesmotmug legt 10 tot 200 minuscule kleine eitjes in hoopjes in organisch afval.
– de larven zijn pootloos en wormachtig.
– een motmug leeft gemiddeld 1 tot 3 weken (waarvan 2 als volwassen dier).

 Leefwijze:

– de motmug, ook wel motvliegje of aalputmotje genoemd, legt zijn eieren in vervuild troebel water en in vochtig organisch materiaal.
– deze voedingsbodems vindt men in riolen, regenpijpen, wc’s en in de aflopen en overlopen van gootstenen en afvoerputjes.

 Schade:

– zowel de motmug als hun larven voeden zich met bacteriën en schimmels die aanwezig zijn in afvoerbuizen.
– ze kunnen niet steken en richten ook geen directe schade aan maar in grote getale zijn ze wel hinderlijk.

 Bestrijding:

– het opsporen van de bron of bouwkundig gebrek en dit verhelpen is meestal voldoende.